JAVNI NAROČNIKI

Poslanstvo javnega prostora je, da povezuje in združuje. Estetiko skupnih površin ustvarjamo z naborom avtohtonih rastlin, dobro odzivnih na podnebne izzive. Kreativni posegi odpirajo nove dimenzije skupnostne krajine.

Projekt Storitev Lokacija Leto